สัญลักษณ์โรงเรียน

ประวัติโรงเรียน ปรัชญาโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน บุคลากร แผนภูมิการบริหารงาน

อักษรย่อของโรงเรียน                   น.ว.

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 

โล่                    หมายถึง          ความเชื่อ

                                                สมอเรือ            หมายถึง          ความหวัง

                                                ดอกซ่อนกลิ่น  หมายถึง          ความบริสุทธิ์

                                                ดอกกุหลาบ     หมายถึง          ความรัก  ความเมตตา

                                                ดาวที่ส่องแสง  หมายถึง          ความสว่างที่ส่องทางให้              

                                                                                                ก้าวหน้า

สีประจำโรงเรียน               

สีชมพู              หมายถึง          ความรักความเมตตา

สีฟ้า                 หมายถึง          ความกล้าหาญอดทน

 

Back Home Up Next